Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

  • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  • NIP-Eerstelijnspsychologie
  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
  • Registerplein, voormalig BAMw.

Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.

Contact
Voor vragen over deze en mogelijke andere accreditaties kunt u contact opnemen met het congressecretariaat via 
office@logacom.nl

Procedure & Voorwaarden
Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd bellen (020-3203364) of op de congresdag langskomen bij onze registratiebalie.

Presentie en certificaat van deelname
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig en dient u bij vertrek één van de presentielijsten te tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 15.35 uur hebben getekend. Indien u eerder vertrekt maken wij hiervan een aantekening om de beroepsvereniging op de hoogte te stellen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.

Accreditatie voor het congres Specialistische Kennisontwikkeling in een gedecentraliseerd stelsel is reeds goedgekeurd door:

NIP-Eerstelijnspsychologie NIP voor.

Categorie Accreditatiepunten
ELP herregistratie 5

Registerplein, voormalig BAMw, voor Register Agogen (AG), Register Cliëntondersteuners, Register Gezinshuisouders, Register GGZ-agogen, Register Maatschappelijk werk (MW) en Register Sociaal Juridisch Dienstverleners.

Categorie Accreditatiepunten
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners 4
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners 4
Geaccrediteerde scholing GHO 1
Vrije Ruimte Agogen 1
Vrije Ruimte GGZ-Agogen 1
Vrije Ruimte Maatschappelijk werk 1


Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, voor:

Categorie Accreditatiepunten
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 4
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 4
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 4
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 4

Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

4

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) voor Basis-Pedagoog, Herregistratie NVO Basis-Orthopedagoog, Jeugdzorg pedagoog, Jeugdzorg psycholoog, Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist, Orthopedagoog-Generalist (supervisor)

Categorie Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 4,5
K&J/OG opleiding - behandeling 0,5
K&J/OG opleiding - diagnostiek 0,5
K&J/OG opleiding - overig taken 1