Programma

9.00 Registratie en ontvangst

U ontvangt van ons een naambadge en een congresmap met schrijfmateriaal. De koffie staat voor u klaar!

9.50 Welkomstwoord en opening door de dagvoorzitter

Drs. Linda Terpstra, Raad van Bestuur, Fier.

10.00 Inleiding

Mr. Herman Tjeenk Willink, Minister van Staat.

10.15 Specialistische kennisontwikkeling in een decentraal stelsel: reflectie op het eerste jaar van de transitie

Drs. Lian Smits MMO, Bestuurder, Kompaan en De Bocht.
In het eerste jaar van de transitie zijn, in de samenwerking tussen gemeenten, veiligheids- en zorgpartners, de eerste ervaringen opgedaan met het belang van specialistische kennisontwikkeling en hulpverlening. Wat is deze ervaring en welke vraagstukken en uitdagingen komen hieruit naar voren? Lian Smits, Bestuurder van Kompaan en De Bocht, deelt de ervaring van Kompaan en De Bocht en Fier met de landelijk specialistische functies in het kader van loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld en mensenhandel

10.35 Specialistische hulp na de decentralisatie: waardevol, en weerloos?

Mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.
Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer-Vermeulen gaat in op het belang van specialistische hulpverlening in de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld. Wat is volgens haar de rol van deze hulp in een gedecentraliseerd zorglandschap? Hoe past deze in effectief beleid voor zowel slachtoffers als daders?

11.00 Koffie- en theepauze en bezoek aan informatiemarkt

11.30 Ervaringsverhaal

11.35 Specialisatie + decentralisatie = klantwaarde

Diana Monissen, voorzitter Raad van Bestuur, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.
Specialisatie, decentralisatie; het gaat maar om één ding: de klant moet er beter van worden. Letterlijk; in gezondheid en kwaliteit van leven. En figuurlijk; het draagt bij aan duurzame gezondheidszorg. Diana Monissen, voorzitter Raad van Bestuur Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie geeft met visie en voorbeelden aan hoe landelijke specialisatie én innovatie passen in een decentraal model.

12.15 Lunch en bezoek aan informatiemarkt

13.15 Triage. De kunst van het goed selecteren

Dr. Janine Janssen, hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie (LEC EGG); en sector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties, Avans hogeschool, Den Bosch.
In de veiligheidszorg beschikken professionals helaas niet over onbeperkte middelen en tijd. Er moeten keuzes gemaakt worden om met de schaarse middelen iedereen die dat nodig heeft zo goed mogelijk te kunnen helpen. Maar hoe maak je dat soort keuzes? En wie moet dat soort keuzes maken? Een specialist of een generalist?

13.45 Hun verleden is niet hun toekomst

Lic. Naima Azough, voorzitter commissie Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers mensenhandel in de zorg voor jeugd en senior adviseur Publinc.
Als voorzitter van de commissie Azough gaat Naima Azough in op de rol van jeugdhulporganisaties die gespecialiseerde hulp en opvang (willen) bieden voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Welke kwaliteitseisen spelen in iedere basis een rol en waar dient specialistische hulp en opvang specifiek aan te voldoen? 

14.10 Theepauze en bezoek aan informatiemarkt

14.40 PITCH: Fier en Kompaan en De Bocht 

De verborgen epidemie
Drs. Marina Reijns, klinisch psycholoog (Kinder en Jeugd), psychotherapeut (Kinder en Jeugd) en inhoudelijk directeur behandel- en expertisecentrum Fier.
Kindermishandeling wordt wel ‘the hidden epidemic’ genoemd: een verborgen epidemie!  Omdat volwassenen die als kind zijn geconfronteerd met mishandeling, misbruik, verwaarlozing of andere traumatische ervaringen, een hoog risico hebben op problemen op alle levensterreinen. De kinderen van deze volwassenen lopen op hun beurt weer hetzelfde risico. Hoe stoppen we deze epidemie?

Het belang van doorontwikkeling van specialistische kennisontwikkeling: traumabegeleiding voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen als casus.
Drs. Yvonne Montfoort, klinisch psycholoog/psychotherapeut, werkzaam bij GGZ Breburg en Kompaan en de Bocht/cluster Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen.
Nieuwe maatschappelijke vraagstukken vragen om de doorontwikkeling van bestaande specialistische kennis en expertise. Een voorbeeld is de groeiende behoefte aan kennis en ervaring op gebied van trauma bij Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen. Mevrouw Montfoort, werkzaam als klinisch psycholoog/psychotherapeut en deskundig op gebied van complex trauma en late effecten van (vroege)  traumatisering, gaat in op het belang van specialistische kennis op gebied van traumabegeleiding en behandeling als basis waarop wordt voortgebouwd in response of nieuwe vraagstukken voor deze kwetsbare doelgroep.

15.00 Innoveren doe je niet alleen!s

Leo Bisschops, voormalig wethouder Sociaal Beleid, raadslid gemeente Best, tevens lid van de commissie Gezondheid en Welzijn, VNG.

De decentralisatieopdracht voor gemeenten is niet slechts een lokale replica van voormalige Rijks- of Provinciale taken maar omvat tegelijk een forse innovatieopdracht. Deze opdracht slaagt alleen als meerdere maatschappelijke partners, waaronder kennispartners, gedurende langere tijd, op basis van gedeelde uitgangspunten, verantwoordelijkheid nemen en delen.

15.15 Ensuring the quality of specialized social services and knowledge: the experience of Denmark

Mr. Jan Christensen, Head of the Division, VISO, The National Board of Social Services, Denmark.
In het kader van de decentralisatie van de (jeugd)zorg in Nederland wordt vaak gekeken naar de ‘Local Government Reform’ in Denemarken. In de afgelopen acht jaar heeft de Deense regering ervaring opgedaan met de hervorming van het jeugdstelsel, inclusief de vraag hoe de kwaliteit van gespecialiseerde zorg kan worden verbeterd. VISO, een agentschap van het ministerie van Sociale Zaken in Denemarken, heeft een centrale rol in de ondersteuning van gemeenten bij complexe vraagstukken en casuïstiek. Mr. Christensen, Head of the Division bij VISO, deelt waardevolle ervaring die Denemarken heeft opgedaan.

16.15 Afsluitende borrel