Voorwaarden

Organisatie
Het congres Specialistische kennisontwikkeling in een gedecentraliseerd stelsel is ontwikkeld door Fier! en Kompaan en De Bocht. Mediapartners zijn Uitgeverij SWP en vakblad Sozio. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom in Amsterdam.

Datum en plaats
Het congres vindt plaats op maandag 30 mei 2016 in Jaarbeurs Utrecht in de Julianazaal (Hallencomplex). Croeselaan 6, 3521 CA Utrecht (www.jaarbeursutrecht.nl).

Deelname
Deelname aan dit congres bedraagt € 150,- excl. btw en is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier of de aanmeldingsbon in deze folder. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van de deelnamekosten.

Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijk hiervoor op www.logacom.nl.

 

 Twitter mee over het Congres Specialistische kennisontwikkeling in een gedecentraliseerd stelsel met #kennisontwikkeling, #decentralisatie en #zorg | @logacom

 

Kortingsregeling
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting op congresdeelname.
Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.

Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting.
Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.

SoziO-abonnees: ontvangen € 15,- korting op hun deelname.
Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.

Kortingen kunnen (behalve de meerpersoonskorting) niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te geven bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.

Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:

  1. Bij annulering voor 16 mei 2016 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd.
  2. Bij annulering tussen 16 mei en 23 mei 2016 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
  3. Bij annulering na 23 mei 2016 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.

Nadere informatie

Logacom BV
Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost
T 020-3203364, F 020-3308040