Infomarkt

Op het congres Specialistische kennisontwikkeling in een gedecentraliseerd stelsel wordt een informatiemarkt ingericht waar verschillende bedrijven en organisaties zich presenteren. Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan! Neem hiervoor contact op met Logacom op 020-3203364 of stuur een e-mail naar office@logacom.nl.

Organisaties die present zijn op de informatiemarkt:

  • Uitgeverij SWP
    SWP is een marktgedreven onderneming die vak- en wetenschappelijke informatie acquireert, ontwikkelt en distribueert met het oog op educatie, kennisontwikkeling en het leveren van een bijdrage aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ga naar www.swpbook.com voor meer informatie en online shop.
  • Fier
    Fier is hét expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Zij willen geweld stoppen en voorkomen, tevens bieden zij hulp bij de gevolgen van geweld. Lees meer op www.fier.nl.
  • Kompaan en De Bocht
    Kompaan en De Bocht is er voor iedereen met vragen en problemen op het gebied van opgroeien, ontwikkeling en veiligheid. Lees meer over hulp en ondresteuning op www.kompaanendebocht.nl